Carolien_062914_0052

Theresia – Netherlands

Wednesday Evening

I receive a message via Facebook: Hey little sister, for you a short term choice: a beautiful project and there’s still opportunity to get in…………….tomorrow. Checking what it is, I see it is about being naked on the internet….. Wow, scary, and as I read more, I feel this is the right time and the right thing to do for me. Being on an inner Journey since a couple of years ago, I feel more and more that it is about acceptance, surrender and being right here in every moment. Though this is not easy for me, I feel something deep inside of me, saying ‘just dive into it.’ There is also fear, doubt and judgement coming up. What will other people think and will I ever be able to talk about it?

Thursday

I don’t know why, but I decide to leap into the project, and during and after the workshop, I feel calm and at ease. We arrange my photo shoot for Saturday at noon.

Friday Evening

Together with my youngest daughter, I go to a little cafe for dinner and as we sit there, there is a thunderstorm passing our village. When we arrive at home, it turns out that there was a flood of rainwater mixed with sewage, coming through our house and for me there is the next challenge, with my husband being abroad for a couple of days and my tendency of wanting to be in control and not asking for help. For the first time in my life I just accept all the help that is being offered and the next day it turns out that my house is cleaner then it was since a long time :). I rearrange my appointment with Erica to Sunday.

Saturday

Being named after Theresia from Avila, who wrote about “the Castle of the Soul” in the 16th century, it occurs to me that this embody project for me is about a clean sweep. Cleaning the castle (or fortress!) that I made of my body from all the distortions I’ve build around it to protect it. I am quite happy with my body, although my legs could be less hairy, my teeth could be straighter and my eyes without the dark circles!

Worse is my emotional tendency and the activities of my mind:

– I want to be in control instead of trusting life.

– I always think I know better.

– I give myself away and at the same time, I always look for an answer.

– I feel victimized and act stubborn at the same time.

– I am always decent and hard on myself

Since a couple of months ago, I can see the essential qualities that are lying beneath all the distortions, and it’s time to wash them away. So the qualities can come to the surface again and shine.

Sunday

After the cleaning of my home, it’s time for a good shower to reveal my love and compassion, my strength and my will. It’s time to let joy, lucidity and trust into my life. And after a decade of struggling with Multiple Sclerosis (MS) and loosing the ability to walk very far, it’s time for Serious Me. Not in a selfish kind of way, but in taking care of my body, my life, my castle, my soul. And I end the photo shoot within a minute or so, standing under a cold shower and I feel more alive, happy, shiny and present than ever. And with trusting life, I am very confident about what lies ahead of me. I am thankful to have met you Erica.

Epilogue:

On monday, my daughters go to school and I am alone at home. I realise that I did not feel awkward being naked, while there were being taken pictures of me. My mind starts to argue, you should have felt this or that……..and now these pictures will be on the internet…… and after a while I realise that it is just trying to protect me and that is were it went wrong. Taking pictures of the past and projecting them on my future, over and over again.

The sewer of my mind got stuck with all the negative beliefs, grief, anger and anxiety and flooded!

I Just have to Be, knowing that there is a loving order that will carry me, and that will be way beyond my imagination. Be in the moment, just be present, that’s all I can do…… And take a nice refreshing shower every time I like to do so.

 

Woensdag avond

Ik ontvang een berichtje van mijn oudste zus via Facebook: voor jou een korte termijn keuze; een fantastisch project en je kunt nog meedoen…………..morgen. Als ik kijk waar het over gaat, dan zie ik dat het gaat om naakt zijn op het internet………. Tjezusmina en als ik verder lees, voel ik dat dit voor mij klopt, dat het past bij waar ik mee bezig ben.

Terwijl ik sinds een aantal jaar op een soort Innerlijke reis ben, voel ik steeds meer, dat het voor mij draait om acceptatie, overgave en aanwezig zijn in elk moment. En alhoewel dit niet gemakkelijk voor me is, voel ik  een stemmetje dat fluistert: ‘niet denken, maar doen, en vertrouw’. En ik voel ook een hoop angst, twijfel en oordeel opkomen. Wat zullen anderen wel niet denken en zal ik hier ooit open over kunnen zijn?

Donderdag

Ik weet niet waarom, maar ik besluit om deel te nemen en gedurende en na afloop van de workshop, voel ik me kalm en op mijn gemak. De fotoshoot plannen we op zaterdagmiddag.

Vrijdagavond

Samen met mijn jongste dochter, ga ik naar een eetcafé voor een hapje en drankje en terwijl we daar zitten, is er een wolkbreuk boven ons dorp. En als we thuiskomen blijkt ons huis overstroomd door overtollig regen en afvoerwater. En voor mij betekent dat een volgende uitdaging: terwijl mijn man een paar dagen in het buitenland is en ik de neiging heb om alles te willen controleren en het moeilijk vind om hulp te vragen .

Voor het eerst in mijn leven accepteer ik alle hulp die wordt aangeboden en de volgende dag, blijkt dat mijn huis schoner is, dan het lange tijd is geweest  Ik verzet mijn afspraak met Erica naar zondag.

Zaterdag

Vernoemd naar Theresia van Avila, die in de 16e eeuw een boek schreef genaamd “het kasteel der ziel”, dringt het tot mij door dat dit Embody Project voor mij draait om een grote schoonmaak. Het reinigen van mijn Kasteel (of Fort) dat ik heb gemaakt van mijn lichaam, van alle vervormingen die ik heb opgebouwd, om het te beschermen. Ik ben op zich best tevreden met mijn lichaam, alhoewel mijn benen minder harig, mijn tanden rechter en mijn ogen zonder donkere kringen mogen zijn.

Erger zijn mijn emotionele neigingen en de activiteiten van mijn denken:

  • Ik wil altijd controleren in plaats van het leven te vertrouwen
  • Ik denk altijd dat ik het beter weet
  • Ik offer mezelf op en tegelijkertijd zoek ik altijd naar een antwoord
  • Ik voel me slachtoffer en handel koppig op hetzelfde moment
  • Ik gedraag me altijd netjes en ben hard voor mezelf

En sinds een aantal maanden kan ik de essentiële kwaliteiten  zien, die onder deze vervormingen schuilgaan en het is tijd om ze te reinigen. Zodat de kwaliteiten naar boven komen en kunnen stralen.

Zondag

Na het schoonmaken van mijn huis, is het tijd voor een goede douche, om mijn liefde en compassie te onthullen, mijn kracht en mijn wil. Het is tijd om plezier, helderheid en vertrouwen in mijn leven toe te laten. En na een decennium waarin ik heb gestreden met MS en  waarin ik langzaam steeds slechter ben gaan lopen, is het tijd voor Serious Me. Niet in een egoïstische manier van doen, maar door zorgzaam te zijn  voor mijn lichaam, mijn leven, mijn kasteel, mijn ziel. En ik beëindig de fotoshoot met een minuut onder de koude douche en ik voel me levendiger, gelukkiger, stralender en meer present dan ooit tevoren. En terwijl ik het leven omarm, heb ik veel vertrouwen in de toekomst. Ik ben dankbaar dat ik jou Erica, heb ontmoet.

Epiloog

Op maandag gaan mijn dochters naar school en ben ik alleen thuis. Ik realiseer me dat ik me niet ongemakkelijk heb gevoeld, terwijl ik naakt was en er foto’s van me werden genomen. Mijn denkende geest begint te protesteren, je had je zus moeten voelen of zo…….en nu komen er beelden van jou op het internet……. En na een tijdje realiseer ik me dat mijn denken me alleen maar wil beschermen en dat is waar ik een verkeerde afslag heb genomen. Terwijl ik de beelden van mijn verleden, steeds meer en steeds weer op mijn toekomst heb geprojecteerd, ten aanzien van alle aspecten van mijn leven. Het afvoerputje van mijn denken is verstopt geraakt met alle negatieve overtuigingen, verdriet, boosheid en angst en is overgestroomd.

Vanaf nu hoef ik alleen maar te zijn, in de wetenschap dat er een liefdevolle ordening is die mij draagt en dat is ver voorbij mijn voorstellingsvermogen. In het moment zijn, alleen maar aanwezig zijn, dat is alles wat ik hoef te doen……..en een lekker verfrissende douche nemen elke keer als ik daar behoefte aan heb.